Ślub

Narzeczeni w naszej Parafii zastanawiają się, jakich formalności należy dokonać, aby najszczęśliwszy dzień w życiu odbył się w Kościele Jezusowym lub w jednym z filialnych Kościołów. Chcąc wyjść im naprzeciw odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?
Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej. Najlepiej zrobić to osobiście. Zalecamy ustalić to jak najwcześniej, w myśl zasady: „kto pierwszy ten lepszy”. Oprócz tego narzeczeni sami wybierają księdza, którego proszą o udzielenie ślubu.

Jakie dokumenty „cywilne” należy złożyć?
1. Ślub Kościelny ( ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):
– odpis Aktu Ślubu z USC

2. Ślub Konkordatowy ( ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno – prawnymi):
– „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (3 egz.) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawane na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia. Przyszli małżonkowie muszą się osobiście stawić do USC, aby je otrzymać. Nie ma znaczenia jaki Urząd Stanu Cywilnego wybiorą, ale najlepiej do USC w miejscu zamieszkania. Jeżeli będzie to inny urząd, to może zdarzyć się tak, urząd będzie musiał wystąpić do innego miasta o wydanie dokumentów, co może przedłużyć czas oczekiwania.

To zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).
Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane Pana i Pani Młodej.

W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii. Następnie jeden egzemplarz odsyłany jest (do 5 dni) do USC, a jeden zostaje w Parafii.
Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Jakie dokumenty „kościelne” należy złożyć?
– Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania) i Konfirmacji, (jeżeli nie odbyły się na terenie naszej parafii).

Czy potrzebne są dane świadków?
Tak. Każda ze stron musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, czy świadek nie używa podwójnego nazwiska (najlepiej dostarczyć ksero dowodu osobistego).

Czy świadek musi być ewangelikiem?
Nie. W Przypadku ślubu konkordatowego parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.
Co, jeśli Para Młoda nie należy do naszej Parafii (należą do innej, bądź jedno z nich jest innego wyznania)?
Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszymi parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.
Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

Co z zapowiedziami?
Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

Obowiązki po ślubie?
Uczestnictwo w życiu Kościoła, modlitwa, chrześcijańskie wychowanie dzieci, składki kościelne…
A kiedy spotkać się z księdzem? I czy odbywa się w Parafii przygotowanie?
Ksiądz wyznacza termin spotkania.

Co dzieje się na spotkaniach z księdzem?
W czasie spotkania ksiądz omawia aspekty małżeństwa oraz konsekwencje cywilno-prawne. Ksiądz ustala z narzeczonymi szczegóły ceremonii ślubnej.

Ile kosztuje ślub?
Cena ślubu w naszej Parafii ustalana jest przez Radę Parafialną. W kościołach w roku 2022 wynosi 600 zł zaś ślub w plenerze 1000zł.

Przygotowanie kościoła – kwiaty, oprawa muzyczna itp.?
Wystrój kościoła (dodatkowe kwiaty) Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie. W tym celu kontaktuje się z Panem kościelnym oraz z innymi nowożeńcami, którzy mają ślub w tym samym dniu. Na specjalne życzenie Pan organista zagra wybraną pieśń. Istnieje również możliwość gry na skrzypcach w czasie uroczystości.
Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszymi parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.
Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.