Chrzest

Wielu rodziców w naszej Parafii zastanawia się często jakich formalności należy dokonać, aby ochrzcić dziecko. Chcąc wyjść im naprzeciw odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Kiedy w Parafii odbywają się chrzty?
W każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w Kościele Jezusowym. W filiałach według indywidualnych ustaleń z kancelarią parafialną lub opiekunem filiału.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Najważniejszym dokumentem jest Akt Urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka wpisywane są do kartoteki parafialnej.

Czy potrzebne są dane rodziców dziecka?
Nie, jeśli są naszymi parafianami. Jeśli rodzic jest spoza Parafii, powinien dostarczyć podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, zawód), lecz musi otrzymać odpowiednią zgodę od proboszcza parafii, której jest członkiem.

Czy potrzebne są dane rodziców chrzestnych?
Podobnie, jak w przypadku rodziców dziecka.

Co, jeśli rodzice chrzestni nie należą do naszej Parafii (Należą do innej, bądź są innego wyznania)?
Jeśli rodzice chrzestni nie są naszymi parafianami, muszą przekazać do kancelarii parafialnej zaświadczenie do roli ojca/mamy chrzestnej (specjalne druki do tedo celu). Jeśli nie są ewangelikami, muszą przedstawić podobne zaświadczenie ze swojej parafii.
WAŻNE: Przynajmniej jeden z rodziców chrzestnych musi być luteraninem, tzn., tylko jeden może być innego wyznania.

Czy przed chrztem odbywa się w Parafii przygotowanie?
Tak, w każdy czwartek o godz. 16.00 odbywają się w kancelarii parafialnej spotkania przedchrzestne dla rodziców i rodziców chrzestnych.

Co dzieje się na takich spotkaniach?
Rodzice i rodzice chrzestni otrzymują instrukcje, jak zachować się podczas chrztu. Ponadto jedni i drudzy zostają objaśnieni co do zakresu swych praw, obowiązków i w szczególności odpowiedzialności przed Bogiem.

Czy udział w spotkaniu jest obowiązkowy?
Udział w spotkaniu jest jak najbardziej wskazany.

Ile kosztuje chrzest?
Nic. Można złożyć ofiarę, natomiast opłaty formalne za chrzest nie istnieją. Ponadto po akcie chrztu rodzice dziecka i rodzice chrzestni składają ofiarę przy ołtarzu.