/ Wirtualna Kancelaria / Składka kościelna

Składka kościelna

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
pl. Kościelny 6
43-400 Cieszyn

tel. +48 33 813 32 20

Numery rachunków bankowych:

Bank Spółdzielczy: PL 78 8113 0007 2001 0074 4353 0001 BIC/SWIFT: POLUPLPR

BGŻ BNP Paribas: 98 1750 0012 0000 0000 3317 4958 

Druk do wpłaty w banku można pobrać: drukskladka

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np.w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej.

Dziękujemy za regularne wpłaty.

Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

ZASADY OGÓLNE

§ 7

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.