/ Filiały / Zamarski

Zamarski

Zamarski

Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski
Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski Zamarski

Patent tolerancyjny cesarza austriackiego z roku 1781 zapewniał tolerancję wyznaniową. Ewangelicy z Zamarsk od razu stali się inicjatorami założenia szkoły we wsi (1808r.), ponadto pod parasolem ochronnym Kościoła Jezusowego w Cieszynie dojrzewała też myśl o potrzebie założenia cmentarza ewangelickiego z kaplicą cmentarną. Cmentarz założono w 1880 roku na parceli ofiarowanej przez Pawła Kozła. Fundator został przewodniczącym zarządu gminy cmentarnej. Jako pierwszy na nowym cmentarzu pochowany został murarz Jan Wiecheć, którego zasługą i dziełem było wystawienie żelaznego krzyża na środku cmentarza.

W latach 1883 – 1892 ogromnym wysiłkiem własnym, zborownicy wybudowali skromną „marownię”, której poświęcenie nastąpiło w dzień Piotra i Pawła. Imię tych apostołów nosi zgodnie z tradycją Kościół w Zamarskach.

W roku 1915 zabrano z kaplicy dwa dzwony na potrzeby wojny. W czasie poświęcenia nowego dzwonu w roku 1922 wystąpił po raz pierwszy spontanicznie zorganizowany młodzieżowy chór kościelny, który po kilku latach okolicznościowej działalności przybrał formę organizacji młodzieżowej, jako koło Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (rok 1930). Pierwszym prezesem i dyrygentem został nauczyciel Rudolf Korduła.

Dwukrotnie powiększano cmentarz dzięki ofiarności rodzin Hadynów i Kozłów. Po raz drugi zarekwirowano dzwony w roku 1940, nowe zakupiono w roku 1959.

Młodzieżowcy rozpoczęli prace wśród dzieci – od roku 1948 odbywają się regularnie nabożeństwa Szkółki Niedzielnej. W roku 1958 kaplicę przystosowano do nauki religii i wystawiono budynek pomocniczy. Ciasnota lokalu utrudniała szerszą działalność wśród dzieci i młodzieży, naglił też remont nadwyrężonej więźby dachowej. Przystępiono do rozbudowy. Skromna „marownia” stała się przytulnym kościołem. Poświęcenia w roku 1970 dokonał ks. bp dr Andrzej Wantuła. Zautomatyzowano uruchamianie dzwonów, nabyto organy elektronowe, obiekt zaopatrzono w instalację gazową i wodną. Poprawiły się warunki pracy chóru kościelnego i Szkółki NIedzielnej, możliwe było zwiększenie częstotliwości nabożeństw.

W miarę rozwoju i aktywności życia kościelno – religijnego ponownie dokuczliwą stała się ciasnota lokalna. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu miejscowej społeczności i pomocy Parafii Cieszyńskiej dokonano powtórnej rozbudowy i modernizacji obiektu sakralnego. Poświęcenia dokonał ks. bp Jan Szarek 16 czerwca 1991 roku.

Jak dalece potrzebna była rozbudowa, świadczy fakt, że w czasie większych uroczystości, pogrzebów, gwiazdki, itp. kościół nawet po rozbudowie ledwie mieści gromadzących się wiernych. Dogodniejsze warunki do pracy otrzymały dzieci i młodzież, chóry mieszany i męski, koło niewiast – organizowane są przedstawienia, zebrania tematyczne młodzieży, gwiazdki, spotkania seniorów, imprezy okolicznościowe, poranki pieśni i muzyki sakralnej, działalność charytatywna. Różnorodność działań w pogłębianiu życia religijnego pozwala utrwalić ewangelicką tożsamość wyznaniową wśród mocno zróżnicowanego wyznaniowo środowiska zamarskiego.

Opracował: Rudolf Mizia