/ Filiały / Ogrodzona

Ogrodzona

Ogrodzona

Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona
Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona Ogrodzona

Historia kościoła ma swój początek w 1873 roku, kiedy to gospodarz Jan Broda przekazał parcelę pod cmentarz ewangelicki, na którym pierwszy pogrzeb odbył się w roku 1877. Do postawionej tu „marowni” dobudowano wieżę, na której założono dzwon, który poświęcono 13 listopada 1923 r. 29 stycznia 1939 r. podjęto uchwałę o powiększeniu marowni, ale ze względu na wybuch II wojny światowej planów nie zrealizowano. Filiał po trudnym okresie wojennym rozpoczął działalność w dniu Zwiastowania Marii Pannie, święta obchodzonego niegdyś przez cieszyńskich ewangelików w dniu 25 marca 1946 r. W Pamiątkę Umarłych, 1 listopada 1976 r ks. konsenior Tadeusz Terlik z Goleszowa, w asyście ks. proboszcza Jana Nogi ze Skoczowa i ks. Jana Grossa, dokonał poświęcenia rozbudowanej kaplicy i nowego ołtarza.

Za staraniem miejscowej Rady Parafialnej w roku 2005 parafia w Cieszynie podjęła się dzieła budowy nowego kościoła filialnego w Ogrodzonej, a już 3 września 2006 roku zwierzchnik diecezji cieszyńskiej ks. bp Paweł Anweiler dokonał aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła.
W 2009 roku miejscowy artysta Pan Andrzej Klimowski podarował kościołowi wykonany z wielką pieczołowitością krucyfiks, który zdobi ołtarz tego kościoła