/ Filiały / Gumna

Gumna

Gumna

Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna
Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna Gumna

Kaplica mieści się w budynku starej szkoły ewangelickiej. Historia budynku sięga roku 1863, kiedy to ewangelicy trzech sąsiadujących wsi – Ogrodzonej, Gumien i Zamarsk – wybudowali szkołę, którą prowadzili do roku 1901. W tymże roku szkoła została przekształcona w szkołę publiczną i tak działała do 1956 roku. Dzięki temu, iż w pobliskiej Krasnej wybudowano nową szkołę, ówczesne władze oświatowe zwróciły budynek starej szkoły parafii cieszyńskiej. Od tego też roku budynek służył do odprawiania godzin biblijnych, szkółek niedzielnych, oraz spotkań młodzieżowych.

W latach 60-tych w sali szkolnej urządzano także przedstawienia amatorskie. W budynku można było korzystać tylko z jednej jego połowy, ponieważ druga połowa zamieszkiwana była przez rodzinę ostatniego kierownika szkoły, nauczyciela Emila Czyża. W latach 1980-81 przeprowadzono remont, który obejmował izolację fundamentów pod salą, wykonano nową podłogę (położono parkiet), urządzono ołtarz i ambonę, przez co budynek stał się kaplicą. Uroczystego poświęcenia odnowionego wnętrza sali dokonał ks. Alfred Jagucki podczas nabożeństwa 6 sierpnia 1981 roku. Od tego czasu w sali regularnie odbywają się nabożeństwa, szkółki niedzielne dla dzieci, oraz spotkania młodzieżowe.

W 1996 roku odzyskano pozostałą część budynku wraz z całym zapleczem gospodarczym. Wtedy też przystąpiono do generalnego remontu, w ramach którego wykonano izolację fundamentów, dwa pokoje mieszkalne przekształcono w jedną dużą salę. Ponadto urządzono osobną salkę dla dzieci oraz wyremontowano kuchnię i łazienkę. W całym budynku została wykonana instalacja centralnego ogrzewania oraz nowa instalacja elektryczna.

Budynek został przyłączony do sieci gazowej i wodociągowej. W zapleczu gospodarczym wykonano garaż i pomieszczenie sanitarne. Uporządkowano cały teren, odnowiono tynki zewnętrzne oraz ogrodzenie. W roku 2001 zamontowaliśmy nagłośnienie oraz wyświetlacz numerów pieśni, uroczyste oddanie do użytku (wraz z nabożeństwem dziękczynno-żniwnym) nastąpiło 27 września 1998 roku. Poświęcenia dokonał ks. Jan Melcer wraz z ówczesnym opiekunem filiału ks. Alfredem Borskim.

Niedaleko kaplicy w Gumnach znajduje się cmentarz założony w 1901 roku, na którym pochowano 149 zborowników. W okresie od stycznia do kwietnia 1945, w trakcie działań wojennych na tymże cmentarzu pochowano 80 żołnierzy niemieckich, poległych na froncie w rejonie Strumienia i Czechowic. Jesienią 1997 roku mogiły zostały ekshumowane, zaś szczątki poległych przeniesione zostały do wspólnej mogiły do Siemianowic Śląskich.

W ostatnich latach w kaplicy odbywają się także uroczystości pogrzebowe. Od jesieni 1998 roku co miesiąc panie spotykają się na wspólnych rozważaniach biblijnych, prowadzonych przez diakon Annę Kajzar. Od 2001 roku nabożeństwa odprawiane są prawie w każdą niedzielę.

Na dzień dzisiejszy filiał w Gumnach liczy 120 zborowników. Opiekunem filiału jest ks. Tomasz Chudecki, zaś prezbiterem Jan Fryda.