/ Filiały / Krasna

Krasna

Krasna

Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna
Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna Krasna

Ewangelicy w Krasnej – Gułdowy od dawnych czasów należeli do Kościoła Jezusowego na Wyższej Bramie w Cieszynie. Tam uczęszczali na nabożeństwa, byli chrzczeni, konfirmowani, brali śluby i byli chowani. Najdotkliwszą odległość ta była dla pogrzebów oraz pielęgnowanie grobów. Zborownicy dążyli do tego, aby mieć cmentarz i kaplicę na miejscu. Gospodarz Jan Mendrok (senior) ofiarował pole na cmentarz.
W porozumieniu z Parafią w Cieszynie parafianie w Krasnej postanowili zwołać zebranie, które odbyło się dnia 5 kwietnia 1908 roku w domu Jana Mendroka (seniora) pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Dr Jana Pindora. W zebraniu wzięli udział parafianie z Krasnej – Gułdowy w liczbie 15 osób: Jan Wojnar, Jan Sojka, Jan Glajc, Jerzy Twardzik, Jan Mendrok (senior) Paweł Piwko, Jerzy Piwko Jerzy Morcinek, Jan Krzywoń, Jan Mendrok (junior), Józef Michalik i Jan Sagan.

Na zebraniu wybrano Wydział Cmentarny: Jan Glajc, Jan Krzywoń, Jan Mendrok (senior), Jan Mendrok (junior), Józef Michalik i Adam Górniak oraz zastępców Paweł Glajc i Jan Wojnar.

Jan Mendrok (senior) ofiarował wcześniej pole na cmentarz oraz zebrał 200 koron na budowę kaplicy, zaś pozostali ofiarowali 930 koron łącznie. Do Komitetu Budowy Kaplicy wybrano w tajnym głosowaniu:
– Jan Krzywoń – przewodniczący
– Józef Michalik – skarbnik
– Jan Glajc – sekretarz

Na drugim zebraniu w domu Jana Krzywonia dnia 5 listopada 1910 roku byli obecni: Jan Glajc, Jan Wojnar, Jan Mendrok (senior), Jan Mwndrok (junior), Jan Krzywoń, Paweł Piwko, Jerzy Mendrok i Paweł Krużołek. Pod przewodnictwem Jana Krzywonia uchwalono jednogłośnie budowę kaplicy na ewangelickim cmentarzu w Krasnej jako nieodzowną i konieczną potrzebę. Postanowiono budowę dać pod nadzór budowniczemu panu Kubeszowi z Cieszyna. Koszty budowy miały być pokryte przez złożenie dobrowolnych darów zadeklarowanych na zebraniu dnia 5 kwietnia 1908 roku, dalej przez składkę przeprowadzoną wśród domowników wiary w zborach wschodnio – śląskich, jak również przez dobrowolne ofiary życzliwych parafian.

Budowa kaplicy ma być prowadzona sposobem gospodarczym czyli w większości przez parafian miejscowych. Cegłę, parafianie wyrabiali i wypalali sami. Mury powoli rosły i tak kaplica została wybudowana. Następnie należało myśleć o wyposażeniu wnętrza kaplicy oraz jej otoczenia. Z biegiem czasu posadzono żywopłot oraz zrobiono płot sztachetowy.

Pomnik przed kaplicą zafundował Jan Glajc. Natomiast obraz modlącego się Pana Jezusa Chrystusa na ołtarzu ofiarował pan Baron z Mnisztwa.

W następnych latach zakupiono dwa dzwony spiżowe o wadze 400 kg i 250 kg w firmie Schwabego, które zostały zabrane podczas pierwszej wojny światowej i przetopione na kule armatnie. Do pierwszej wojny światowej parafianie dalej uczęszczali na nabożeństwa do Kościoła Jezusowego w Cieszyna na Wyższą Bramę. W kaplicy były odprawiane tylko Pamiątki Założenia, nabożeństwa żniwowe i pogrzeby.

Opracował: Paweł Barabosz