Zapytanie ofertowe: Rewitalizacja ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hażlachu

Zapytanie ofertowe Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie na wykonanie zadania pn.: „Rewitalizacja ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hażlachu”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 03.07.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

Rewitalizacja ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hażlachu

dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
43-400 Cieszyn , pl. Kościelny 6
NIP 5481075645
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Ks. Marcin Brzóska – Proboszcz
Tel. 33 8133220
E-mail: cieszyn@luteranie.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1.  Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe
  2. Zalacznik_nr_1 – Program działań budowlano-konserwatorskich przy ogrodzeniu starego i nowego cmentarza ewangelickiego w Hażlachu wpisanym do gminnej ewidencji zabytków
  3. Zalacznik_nr_2 – Opinia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o akceptacji zaproponowanego zakresu prac konserwatorskich
  4. Zalacznik_nr_3 – Formularz ofertowy na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hażlachu”
  5. Zalacznik_nr_4 – Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu
  6. Zalacznik_nr_5 – Projekt umowy
  7. Klauzula_informacyjna –  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  8. Regulamin – Regulamin udzielania zamówień w związku z wstępnymi promesami dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonych w trybie postępowania ofertowego.