Zasnął w Panu ks. Janusz Sikora

W wieku 70 lat zmarł śp. ks. Janusz Sikora – emerytowany proboszcz parafii w Cieszynie, długoletni radca Konsystorza.

 

Śp. ks. Janusz Sikora zmarł po krótkiej chorobie w Cieszynie dnia 10 lipca 2024 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek – 15 lipca br. z Kościoła Jezusowego w Cieszynie na miejscowy cmentarz ewangelicki. Początek nabożeństwa o godzinie 14.00.

 

Śp. ks. Janusz Sikora urodził się 21 stycznia 1954 roku, w Kozakowicach na Śląsku Cieszyńskim jako syn Jana i Emilii z domu Górniak. Konfirmowany w Goleszowie w roku 1968 przez ks. Jana Grossa. Od najmłodszych lat jego pasją była muzyka. W rodzinnej parafii w Goleszowie założył zespół młodzieżowy, a w czasie studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w latach 1973-1978 grał w zespole studenckim Agape.

 

Praktykę kandydacką odbył w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie na Mazurach. Ordynowany na duchownego 19 listopada 1978 roku w Goleszowie przez bp. Janusza Narzyńskiego, w asyście ks. Tadeusza Terlika z Goleszowa i ks. Jana Nogi ze Skoczowa. Następnie, z dniem ordynacji, został skierowany na stanowisko wikariusza parafii w Cieszynie.

 

Od września 1980 do listopada 1984, pełnił obowiązki Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieżowego. W latach 1986 – 2001 był proboszczem pomocniczym, a od roku 2001 – do przejścia na emeryturę w roku 2018 – był proboszczem parafii w Cieszynie – najliczniejszej parafii ewangelickiej w Polsce, gdzie był uznanym kaznodzieją.

 

Od 1992 do 2018 roku był przewodniczącym Komisji ds. Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła.

 

Ks. Janusz Sikora uczestniczył w licznych teologicznych konferencjach zagranicznych. W latach 1996 – 2006 członek Synodu Kościoła. Przez dwie kadencje w latach 2001-2011, zasiadał w Konsystorzu Kościoła.

 

Był współzałożycielem i Prezesem Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, które prowadzi Liceum Ogólnokształcące (od 1993), Gimnazjum (od 1999), Szkołę Podstawową (od 2005) oraz Przedszkole (od 2006)

 

W 2003 roku został odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

Pozostawił: mamę, żonę diakon Joannę Sikorę z domu Terlik, z którą przeżył 44 lata i dwoje dorosłych dzieci Piotra i Annę.

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje! (Hi 19,25)