Wybory do Rady Parafialnej ODWOŁANE

Wobec tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji, kierując się dobrem członków naszej Parafii, w trosce o ich bezpieczeństwo, zdrowie i życie, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa kościelnego zwróciła się do Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej z wnioskiem o przesunięcie zapowiedzianych na niedziele 18.10.2020 i 25.10.2020 wyborów rady parafialnej, komisji rewizyjnej i rad filiałów o 3 miesiące, to jest do niedzieli 24.01.2021 roku. Jednocześnie Rada Parafialna pragnie podkreślić, iż wszystkie zgłoszenia kandydatur do wyżej wymienionych gremiów zachowują swoją ważność.