Pogrzeb śp. ks. Emila Gajdacza – transmisja

Pogrzeb z Kościoła Jezusowego transmitowane będą na kanale Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

13 października 2020 roku w wieku 80 lat zmarł śp. ks. Emil Gajdacz. Zachorował na COVID-19.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 23 października o godz. 13:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie.

Śp. ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej podjął pracę katechety w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1970 roku został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem cieszyńskiej parafii. Jako członek Konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie bezpłatne kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Przygotowywał książki dla najmłodszych i materiały rekolekcyjne.

W 1983 roku został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 roku mianowano go duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. W 2001 roku uruchomił Dom Seniora „Emaus-2”. W 1997 roku przyczynił się do powstania w Dzięgielowie Centrum Misji i Ewangelizacji. W tymże roku rozpoczął z ramienia diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2005 roku został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 roku statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” jako nagrodę główną Diakonii Polskiej. W 2016 roku otrzymał laur Serbrnej Cieszynianki za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję regionu Śląska Cieszyńskiego przyznawaną przez samorządy Ziemi Cieszyńskiej.

Śp. ks. Emil Gajdacz był żonaty z diak. Heleną Gajdacz zd. Bujok.