XXXI Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chórowej i Kameralnej Cieszyn-Czeski Cieszyn 14-23.10.2020

WYDARZENIE ODWOŁANE
W związku z wprowadzeniem od 17 października “strefy czerwonej” w powiecie cieszyńskim XXXI Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej zostaje odwołana. Decyzja ta podyktowana jest względami bezpieczeństwa i stale pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w regionie.