Wybór Prezydium Rady Parafialnej.

Dzisiaj (22.11.2021r.) odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, które wybrało prezydium. Prezesem Rady został ks. proboszcz Marcin Brzóska. Kuratorem Parafii na drugą kadencję wybrano panią Małgorzatę Wacławik-Syrokosz. Funkcję skarbnika powierzono pani Halinie Kajzar, zaś sekretarza panu Łukaszowi Pietroszkowi. W skład prezydium jako jego członek wchodzi również proboszcz pomocniczy ks. Tomasz Chudecki. Wszystkim gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy.