Wprowadzenie w urząd władz naszej parafii

Dziś, w Niedzielę Wieczności, 21 listopada 2021 odbyło się w Kościele Jezusowym w Cieszynie uroczyste nabożeństwo, w czasie którego zostały wprowadzone w urzędowanie nowe kolegialne władze naszej parafii: Rada Parafialna, Komisja Rewizyjna oraz Rady Filiałów. Aktu tego dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. bp Adrian Korczago, który też wygłosił okolicznościowe kazanie.
Ks. prob. Marcin Brzóska przekazał gratulacje i życzenia wszystkim nowowprowadzonym. Podziękował również za długoletnią i ofiarną służbę wszystkim członkom Rady Parafialnej, którzy zakończyli swoją służbę. Szczególny, świąteczny charakter nabożeństwa podkreśliły pieśni zaśpiewane przez Cieszyński Chór Kościelny pod dyr. dk. Joanny Sikory.
Przed naszą Parafią nowy czas, który z pewnością przyniesie wiele nowych celów, zadań i wyzwań. Prosimy, wspierajcie tych, którzy dzisiaj stanęli do służby swoją modlitwą i dobrym słowem. Razem prośmy o Boże błogosławieństwo dla naszej parafii.