Zapisy na naukę konfirmacyjną 2020/2022

Zapisy na naukę konfirmacyjną

W dniach 13, 14 i 15 października, w godzinach 16.00-18.00 odbędą się w kancelarii parafialnej zapisy na naukę konfirmacyjną uczniów, którzy we wrześniu 2020 roku rozpoczęli naukę w VII klasie szkoły podstawowej.

W celu zapisania, prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Przy zapisie konfirmant powinien posiadać zaświadczenie od swojego katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

Jeżeli konfirmant był chrzczony poza parafią w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie odpisu aktu chrztu z parafii, w której był chrzczony. Jeżeli konfirmant nie jest członkiem parafii w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie pisemnej zgody proboszcza parafii, do której należy, na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Nauka konfirmacyjna dla tej grupy rozpocznie się w listopadzie 2020 roku i zakończy się, zgodnie z planem, w maju 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy.