Dziękczynne Święto Żniw

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają,

a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. (Ps 145,15)

Serdecznie zapraszamy na uroczyste dziękczynno-żniwowe nabożeństwo do Kościoła Jezusowego w najbliższą niedzielę 4 października o godz. 9.00. Nabożeństwo to połączone będzie z sakramentem ołtarza.

W czasie uroczystości pożegnamy również ks. Marcina Podżorskiego, który w przyszłą niedzielę zostanie wprowadzony w urząd proboszcza Parafii w Wiśle Jaworniku.