Wyborcze Zgromadzenie Parafialne

Przypominamy, że w najbliższa niedzielę 12 czerwca w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 9.00 odbędzie się nabożeństwo połączone z Wyborczym Zgromadzeniem Parafialnym, które dokana wyboru delagatów świeckich Parafii w Cieszynie do Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego, Rada Parafialna na posiedzeniu dnia 31 stycznia zatwierdziła następującą listę kandydatów (w kolejności alfabetycznej):

  1. Tomasz Cendrowski
  2. Rafał Glajcar
  3. Jan Król
  4. Jan Macura
  5. Władysława Magiera
  6. Krystyna Penkała
  7. Łukasz Pietroszek
  8. Jan Polok
  9. Jacek Sobota
  10. Małgorzata Wacławik-Syrokosz

Przypominamy, że prawo głosowania mają członkowie parafii, którzy zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.

By umożliwić wszystkim członkom parafii udział w wyborach, w najbliższą niedzielę nie będą odprawione nabożeństwa w kościołach i kaplicach filialnych.