Szczególne nabożeństwo w 500 rocznicę wystąpienia ks. Marcina Lutra w Wormacji

500 lat temu ks. Marcin Luter wypowiedział na Sejmie w Wormacji jedne z najważniejszych słów Reformacji. Wezwany do odwołania swoich poglądów oświadczył, że jeśli ktoś przekona go argumentami opartymi na Słowie Bożym i rozumie, wówczas odwoła wszystko – w przeciwnym razie nie jest w stanie niczego odwołać.
„Tak oto stoję, inaczej nie mogę – tak mi Panie Boże dopomóż”.
Jestem ewangelikiem! Takie jest moje stanowisko!
Tej tematyce chcemy poświęcić szczególne nabożeństwo – dokładnie w 500 rocznicę wystąpienia ks. Marcina Lutra w Wormacji – w Roku Tożsamości Luterańskiej. W przygotowanie nabożeństwa w szczególny sposób zaangażowała się młodzież Parafii w Cieszynie, a kazanie wygłosi ks. prezes Adam Malina.
Serdecznie zapraszamy live & online.