Szkółki niedzielne

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci,

Od pierwszej niedzieli czasu pasyjnego – 21 lutego 2021 wznawiamy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i w jej filiałach nabożeństwa dla dzieci – szkółki niedzielne w reżimie sanitarnym.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w związku z sytuacją epidemiczną, podobnie jak w placówkach edukacyjnych – przedszkolach i szkołach, w trakcie szkółek niedzielnych obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa:

  1. Dziecko jest przyprowadzane przez rodzica/opiekuna prawnego do wyznaczonego wejścia do sali parafialnej.

  2. Rodzic/opiekun prawny dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przy wejściu. Następnie czeka na opiekuna wyznaczonego przez parafię, aby odebrał dziecko. Zdrowe dziecko jest wprowadzane do budynku.

  3. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść do budynku wejściem wyznaczonym dla dzieci.

  4. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść do sali parafialnej, ani brać udziału w szkółce niedzielnej razem z dzieckiem.

  5. Dziecko po zdjęciu okrycia wierzchniego, udaje się do łazienki i myje ręce ciepłą wodą i mydłem. Ręce wyciera w jednorazowy ręcznik papierowy. Następnie wchodzi do wyznaczonej sali.

  6. Dzieci nie przynoszą żadnych zabawek ani przedmiotów z domu.

  7. W przypadku przyjścia większej ilości osób jednocześnie , rodzice/opiekunowie prawni i dzieci są zobowiązani ustawić się w kolejce przed drzwiami wejściowymi , zachowując dystans 1,5 m.

  8. Podczas odbierania dzieci po zakończeniu szkółki niedzielnej rodzic/opiekun prawny czeka przed właściwymi drzwiami, aż opiekun przyprowadzi dziecko zachowując dystans 1,5 m.

Ufamy, że zachowywanie tych zasad pozwoli zarówno dzieciom, jak i prowadzącym bezpiecznie i spokojnie przeżywać szkółki niedzielne.

Zapraszamy!