Tydzień Modlitwy o jedność Chrześcijan 2021

W tym roku z powodu pandemii i wynikających z niej ograniczeń nie odbywają się lokalne nabożeństwa w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, ale nie milknie wzajemna i wspólna modlitwa. Wspólne ekumeniczne przesłanie przygotowali proboszczowie cieszyńskich Parafii: Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny – ks. Jacek Gracz i Ewangelicko-Augsburskiej – ks. Marcin Brzóska.
Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa Pana Jezusa Chrystusa: “Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (J 15,5-9).
Serdecznie dziękujemy Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury Dom Narodowy za pomoc w realizacji filmu.