Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego.
Przedmiotem konkursu jest każdorazowo inna księga biblijna lub jej określony fragment.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:
– grupa I – klasy IV-V szkoły podstawowej;
– grupa II – klasy VI-VIII szkoły podstawowej;
– grupa III – szkoły ponadpodstawowe.
Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolno-parafialnym, diecezjalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim. Każdy z tych etapów ma formę pisemną – uczestnicy odpowiadają na pytania o różnym charakterze – otwartym i testowym.
Młodzież i dzieci przygotowują się do konkursu na podstawie: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 lub późniejszych edycji tej Biblii wydanych przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.
Celem konkursu jest:
– zachęcanie do lektury Pisma Świętego;
– nawiązanie do ewangelickich tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu;
– kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem Bożym;
– zachęcanie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego.

Sola Scriptura 2020/2021

Ogólnopolski Konkurs Biblijny

„Sola Scriptura 2020/2021”
komunikat specjalny

Z przykrością, po uwzględnieniu obecnej sytuacji w naszym kraju, jesteśmy zmuszeni do  przekazania poniższego komunikatu.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół w czasie pandemii organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021” postanowili:

 1. Odstąpić od przeprowadzenia w dniach od 23 do 28 listopada 2020 roku etapu szkolnego/parafialnego. To oznacza, że Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2020/2021” w tradycyjnej formie 3 etapów pisemnych nie odbędzie się. Nie zostaną wyłonieni zwycięzcy, nie zostaną przyznane statuetki.
 2. Doceniając jednak zaangażowanie dzieci i młodzieży w studiowaniu wskazanych fragmentów biblijnych zapraszamy do udziału w teście przeprowadzonym przez Internet. Będzie on dostępny w sobotę 9 stycznia 2021 roku (planowany wcześniej termin etapu rejonowego/diecezjalnego). Szczegóły techniczne zostaną ogłoszone po 15 grudnia 2020 roku i przekazane do wszystkich parafii ewangelickich.
  Pytania będą przygotowane dla zaplanowanych 3 grup wiekowych:
  I grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
  III grupa – szkoły ponadpodstawowe.
  Należy opanować materiał wskazany na etap szkolny: 1 Sm 16-31, 2 Sm 1-12.
  Uczestnicy, którzy zdobędą 80% punktów otrzymają dyplomy uczestnictwa. Ich lista zostanie ogłoszona do 30 stycznia 2021 roku na www.zwiastun.pl w zakładce: Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Dyplomy zostaną przesłane do parafii, które wskażą uczestnicy na formularzu testu, z sugestią wręczenia ich publicznie w stosownych okolicznościach wg uznania proboszczów.
 3. Konkurs plastyczny jest kontynuowany. Składanie prac w terminie ogłoszonym w Regulaminie – do 1 lutego 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w zaplanowanym terminie – do 1 marca 2021 roku. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane do macierzystych parafii uczestników z sugestią wręczenia ich publicznie w stosownych okolicznościach wg uznania proboszczów.
 4. Niniejsze ogłoszenie jest aneksem nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021”.
  Regulamin dostępny jest na www.zwiastun.pl w zakładce: Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Został też opublikowany w „Zwiastunie Ewangelickim” nr 20 z dnia 25 października 2020 roku.

Bielsko-Biała, 4.11.2020