UWAGA – Postanowienia Rady Parafialnej dot. funkcjonowania parafii w czasie pandemii.

W ostatnim czasie znacząco wzrosła w naszym kraju i regionie liczba zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, zachorowań na COVID-19 oraz zgonów wywołanych tą chorobą. Władze państwowe podjęły decyzję o wprowadzeniu i zaostrzeniu szeregu obostrzeń mających na celu ograniczenie pandemii. Jako ewangelicy podkreślamy, iż Bóg wzywa nas do działania w poczuciu odpowiedzialności za życie własne i naszych bliźnich. Wyrazem tej odpowiedzialności i miłości Boga i bliźnich są konkretne działania i postawy: stosowanie maseczek właściwie zakrywających usta i nos, częste dezynfekowanie dłoni, zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego. Istotnym jest również, by każdy z nas rozważył, jakie czynności i aktywności są dla nas konieczne do wykonania, które powinniśmy ograniczyć, a z których powinniśmy zrezygnować.

W ślad za zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, w czasie swojego posiedzenia 16.10.2020 roku podjęła uchwałę o wstrzymaniu do niedzieli 01.11.2020 wszystkich spotkań parafialnych, w tym w szczególności szkółek niedzielnych, godzin biblijnych, spotkań młodzieży, prób chórów i innych.

Rada Parafialna pragnie poinformować, iż zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami państwowymi w nabożeństwach może uczestniczyć ograniczona liczba osób tj. 1 osoba na 7 m2 powierzchni kościoła lub kaplicy. Wszystkich, którzy z racji wieku, czy stanu zdrowia obawiają się brania udziału w nabożeństwach w kościołach zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach z Kościoła Jezusowego za pośrednictwem internetu na kanale naszej parafii w serwisie Youtube.

Pragniemy również poinformować, iż od niedzieli, 18.10.2020 TVP3 wznawia retransmisje nabożeństw ewangelickich na swojej antenie. Emisja rozpoczynać się będzie o godz. 15.50.

Rada Parafialna podjęła również decyzję o tym, iż do niedzieli 01.11.2020 roku wszystkie nabożeństwa w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie będą nabożeństwami Słowa Bożego. Ponadto sakrament Chrztu świętego będzie sprawowany w niedziele po nabożeństwie głównym. Prosimy, by rodziny przeżywające uroczystość Chrztu swoich dzieci ograniczyły liczbę ich uczestników do minimum.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników parafii prosimy o ograniczenie wizyt w kancelarii parafialnej do niezbędnego minimum. Pragniemy również przypomnieć iż większość spraw można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachęcamy do dokonywania wszelkich płatności na rachunek bankowy parafii.

Pełni troski zanosimy do Cudownego Lekarza – Jezusa Chrystusa nasze modlitwy o wszystkich chorych i cierpiących z powodu pandemii koronawirusa, o pracowników służby zdrowia i służb sanitarnych. Modlimy się o wszystkie pokolenia naszej parafii, by łaskawy Bóg ochraniał nas w tym trudnym czasie swoją ojcowską ręką.

Proboszcz i Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie

Cieszyn, 17.10.2020