Od niedzieli 31 maja ruszają nabożeństwa

Od niedzieli 31.05.2020 zapraszamy do udziału w nabożeństwach w Kościele Jezusowym i naszych kościołach i kaplicach filialnych.

Nabożeństwa odbywają się według ustalonego na ten czas porządku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi, w nabożeństwie może wziąć udział określona liczba osób

tj.  1 osoba na 10m2 pow. Kościoła.

Aby wziąć udział w nabożeństwie:

DO PIĄTKU POPRZEDZAJĄCEGO DANĄ NIEDZIELĘ DO GODZINY 14.00

PROSIMY ZADZWONIĆ POD NUMER TELEFONU KANCELARII PARAFIALNEJ

338 579 669

Na nabożeństwo w kościele zapraszamy w pierwszej kolejności osoby nie mające możliwości uczestniczenia w nabożeństwie za pośrednictwem internetu.

Osoby starsze, cierpiące na choroby układu krążenia, płuc, nowotwory i inne prosimy o rozważenie dalszego pozostania w domach i korzystanie z internetowej transmisji nabożeństwa.

Ze względów organizacyjnych wspomnienia pośmiertne i inne intencje modlitewne prosimy zgłaszać w Kancelarii Parafialnej najpóźniej do czwartku.

Prosimy o przybycie do kościoła najpóźniej 10 min. przed nabożeństwem.

Przed wejściem do kościoła uczestnicy nabożeństwa są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

Podczas całego nabożeństwa obowiązuje nakaz używania maseczek zakrywających nos i usta.

Prosimy o zajmowanie wyłącznie wskazanych miejsc oraz zachowywanie przy wejściu, wyjściu oraz w trakcie całego nabożeństwa bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób. Osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym nie muszą zachowywać odległości 2 metrów w ławce.

Nabożeństwa dla dzieci – szkółki niedzielne wznowione zostaną wraz z pełnym powrotem dzieci i młodzieży do szkół.

Zgodnie z zaleceniami władz kościelnych, w parafiach nadal nie odbywają się spotkania grup parafialnych.

Odwiedziny duszpasterskie u osób starszych i chorych są nadal możliwe tylko w przypadku zagrożenia życia. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią Parafialną lub bezpośrednio z duchownymi naszej Parafii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi uroczystości pogrzebowe odbywają się wyłącznie na cmentarzach, z zachowaniem ograniczenia liczby uczestników do 50 osób i obowiązku utrzymania odległości min. 2 m między nimi.

Niniejsze ustalenia obowiązują do odwołania.

Proboszcz i Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, 18 maja 2020r.