Nabożeństwa odwołane

Musieliśmy podjąć bardzo trudną decyzję.

Prosimy o pomoc w przekazaniu tej informacji tym, którzy nie korzystają z Internetu.

Dla wielu bardzo cenna będzie informacja o transmisji telewizyjnej.