/ Ogłoszenie / Wielki Piątek – Pamiątka Śmierci Pana Jezusa – 3 kwietnia 2021

Wielki Piątek – Pamiątka Śmierci Pana Jezusa – 3 kwietnia 2021

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,16

  1. W pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych 4 kwietnia odprawione zostaną jutrznia o godz. 5.00 i nabożeństwo główne o godz. 9.00. Na wszystkich nabożeństwach w Wielkanoc prosić będziemy o złożenie ofiary przeznaczonej na cele naszej parafii
  2. W drugim dniu Świąt Wielkanocnych 5 kwietnia odprawione zostaną nabożeństwa o godz. 8.00 i o godz. 10.00.
  3. Przypominamy, że w tym czasie nie odbywają się nabożeństwa w kościołach filialnych. Zachęcamy również wszystkich do uczestniczenia w nabożeństwach z Kościoła Jezusowego transmitowanych na naszym kanale Youtube.
  4. (Ogłaszać o 8.00, 10.00 i 15.00) Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach nadawanych przez telewizję. Dziś w 2 programie TVP o godz. 17.00 transmitowane będzie nabożeństwo z Kościoła Zmartwychwstania w Katowicach.

  5. W Wielkanoc o godz. 15.50 nada TVP3 z Kościoła Pokoju w Świdnicy.

  6. Młodzież zachęcamy do udziału w Wielkanocnej konferencji #MŁODZI, która odbędzie się już w sobotę 3 kwietnia o godzinie 18.00 na kanale YouTube #MŁODZI luteranie.

  7. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać kwietniowe Wieści Wyższobramskie.