/ Ogłoszenie / Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego Niedziela Wieczności – 22 listopada 2020

Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego Niedziela Wieczności – 22 listopada 2020

Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego niedzielnego nabożeństwa.

– Cieszynie w wysokości:

718,40 zł

– Bażanowicach wysokości:

…………….. zł

– Gumnach w wysokości:

…………….. zł

– Hażlachu w wysokości:

291,50 zł

– Krasnej w wysokości:

72,00 zł

– Marklowicach w wysokości:

220,20 zł

– Ogrodzonej w wysokości:

…………….. zł

– Puńcowie w wysokości:

…………….. zł

– Zamarskach w wysokości:

211,00 zł

  1. W najbliższą niedzielę 29 listopada odprawione zostaną nabożeństwa:

– o godz. 8.00 i 10.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie

– o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

– o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, i Puńcowie.

  1. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie, które dzisiaj o godz. 15.50 nada TVP3 z Kościoła Marii Panny w Legnicy.

  2. W przyszłą niedzielę nadawane będzie nabożeństwo z Kościoła Jezusowego. Nabożeństwo to będzie nagrywane w piątek 27 listopada o godz. 16.00. Zapraszamy do uczestnictwa w nagraniu tego nabożeństwa/

  3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli kolekty, składki kościelne jak również kolekty na konto bankowe. W szczególności dziękujemy za złożone ofiary za remont kościoła Jezusowego. Jak co roku zachęcamy do wpłat na rachunek bankowy. Takie wpłaty można odliczyć od podstawy podatku należnemu Urzędowi Skarbowemu. W treści przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego – remont kościoła”.

  4. Informujemy, że kancelaria parafialna w środy przyjmuje tylko zgłoszenia pogrzebów jest to dzień administracyjny. W tym dniu prowadzone będą również rozmowy duszpasterskie.

  5. W kancelarii parafialnej można nabyć opłatki i szulki wigilijne. Można zakupić również świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, małe w cenie 5 zł i duże w kształcie kuli lub walca w cenie 15 zł. W tym roku rozpoczęliśmy dystrybucję wcześniej by wydłużyć czas na zaopatrzenie się. Cały dochód jak co roku przeznaczyć chcemy na paczki świąteczne dla dzieci w naszej parafii.

  6. By ułatwić dystrybucję w filiałach postanowiliśmy, że w filialnych kościołach w jednym dniu tygodnia w wyznaczonych godzinach pełnił będzie dyżur opiekun filiału. W tym czasie można będzie nabyć opłatki, szulki, świece czy wpłacić składkę kościelną.

W filiale:

– Bażanowicach w czwartek w godzinach 17.30 – 19.30

– Gumnach w piątek w godzinach 16.00 – 18.00

– Hażlachu w poniedziałek w godzinach 16.00 – 18.00

– Marklowicach we czwartek w godzinach 15.00 – 17.00

– Ogrodzonej w piątek w godzinach 17.00 – 19.00

– Puńcowie w środę w godzinach 16.00 – 18.00

– Zamarskach we czwartek w godzinach 16.00 – 18.00

  1. Prenumeratorów Zwiastuna prosimy o opłatę prenumeraty na kolejny rok.

  2. Przy wyjściu z kościoła prosimy o złożenie ofiary na Diasporę. Za każdy złożony dar składamy serdeczne „Bóg zapłać”