/ Ogłoszenie / Ostatnia niedziela po Epifanii – 31 stycznia 2021

Ostatnia niedziela po Epifanii – 31 stycznia 2021

Nad tobą zabłyśnie pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Iz 60,2

1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego niedzielnego nabożeństwa.

– Cieszynie w wysokości:

1408,41 zł

– Bażanowicach wysokości:

254,00 zł

– Gumnach w wysokości:

133,50 zł

– Hażlachu w wysokości:

236,00 zł

– Krasnej w wysokości:

…………….. zł

– Marklowicach w wysokości:

109,00 zł

– Ogrodzonej w wysokości:

109,00 zł

– Puńcowie w wysokości:

431,00 zł

– Zamarskach w wysokości:

227,00 zł

2. W najbliższą niedzielę 7 lutego serdecznie zapraszamy na nabożeństwa:

– w Kościele Jezusowym w Cieszynie nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

– o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlach, Krasnej, Marklowicach i Ogrodzonej.

– o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

  1. W przyszłą niedzielę na wszystkich nabożeństwach prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na Fundusz Stypendialny.

  2. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie, które dzisiaj o godz. 15.50 nada TVP3 z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Opolu.

  3. W sobotę 20 lutego odbędzie się Zgromadzenie Parafialne naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie się w Kościele Jezusowym o godz. 9.00 rozpocznie się nabożeństwem. Na zgromadzeniu przedstawione zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2020 rok, oraz omówione plany działania na rok 2021. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
  4. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, którzy opłacili składki kościelne za ubiegły rok. W bieżącym roku planujemy wybory do Rady Parafialnej. Wybory miały odbyć się w roku ubiegłym lecz z uwagi na panującą sytuację Rada Parafialna wystąpiła z wnioskiem do Rady Diecezjalnej o przesunięcie wyborów na termin późniejszy. Wniosek ten został przyjęty pozytywnie.

W związku z tym informujemy, że listy osób uprawnionych do głosowania zamykane są na dzień 31 stycznia br. Na liście uprawnionych do głosowania znajdą się ci parafianie, którzy opłacili składkę kościelną za ubiegły rok lub z tej składki zostali zwolnieni.

  1. Rada Parafialna no ostatnim posiedzeniu zgodnie z Okólnikiem Konsystorza nr 3 z 2016 podjęła uchwałę o przeniesieniu do archiwum kartoteki parafialnej osób, które nie płacą składek parafialnych powyżej 10 lat, nie kontaktują się z parafią przez okres dłuższy niż 10 lat. Zgodnie z zapisami Okólnika Konsystorza uchwała Rady Parafialnej wraz z lista osób znajduję się w kancelarii parafialnej przez najbliższy tydzień. Istniej możliwość weryfikacji listy i odwołania się do jej zapisu.

  2. Wraz z nowym rokiem rozpoczął się okres rozliczeń naszych podatków z urzędami skarbowymi. Jak co roku prosimy Was o przekazywanie waszego 1% podatku na rzecz ewangelickich organizacji pożytku publicznego są wśród nich Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie. Istnieje również możliwość przekazania 1% na rzecz naszej parafii za pośrednictwem Diakonii Polskiej. Sumę 1% należy wówczas przekazać na Diakonię Polską, a w rubryce informacje szczegółowe wpisać: Na działalność diakonijną Parafii w Cieszynie. Szczegółowych informacji udziela nasza kancelaria parafialna, znajdują się one również na ulotkach. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w ubiegłym roku przekazali nam 1%. Udało nam się zebrać 8400zł

  3. Trwają prace remontowe w kościele. Osoby chętne do pomocy w sprzątaniu kościoła zapraszamy w sobotę o godz. 9.00. Przyjmujemy również ścierki, szmaty potrzebne do sprzątania.

  4. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać lutowy numer Wieści Wyższobramskich.