/ Ogłoszenie / NIEDZIELA PRZEDPOSTNA – ESTOMIHI – 14 LUTY 2021

NIEDZIELA PRZEDPOSTNA – ESTOMIHI – 14 LUTY 2021

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego niedzielnego
nabożeństwa.
– Cieszynie w wysokości: 1739,38 zł
– Bażanowicach wysokości: 259,00 zł
– Gumnach w wysokości: 181,40 zł
– Hażlachu w wysokości: 507,00 zł
– Krasnej w wysokości: 145,00 zł
– Marklowicach w wysokości: 286,00 zł
– Ogrodzonej w wysokości: 140,00 zł
– Puńcowie w wysokości: 520,00 zł
– Zamarskach w wysokości: 223,00 zł
2. W środę w Dzień Pokuty i Modlitwy 17 lutego zapraszamy na nabożeństwa do Kościoła
Jezusowego, Bażanowic i Hażlacha. Rozpoczną się one o godz. 17.00
3. W najbliższą niedzielę 21 lutego serdecznie zapraszamy na nabożeństwa:
– w Kościele Jezusowym w Cieszynie nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych.
Ponadto:
– o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.
W Bażanowicach ze spow i Kom. św.
– o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej i Puńcowie.
W Gumnach i Krasnej ze spow i Kom. św.
4. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie, które dzisiaj o godz. 15.50 nada TVP3 z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach.
5. W sobotę 20 lutego odbędzie się Zgromadzenie Parafialne naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie się w Kościele Jezusowym o godz. 9.00 rozpocznie się nabożeństwem. Na zgromadzeniu przedstawione zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2020 rok, oraz omówione plany działania na rok 2021. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
6. Od przyszłej niedzieli zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne, które odbywać będą się równolegle z  nabożeństwami. Przygotowaliśmy specjalną procedurę, by nabożeństwa dla dzieci mogły odbywać się w bezpieczny sposób. Prosimy o zapoznanie się z tą procedurą dostępną na FB, stronie internetowej parafii oraz prosimy o wcześniejsze przybycie celem podpisania specjalnego oświadczenia.
7. Po pierwszej niedzieli czasu pasyjnego planujemy również rozpocząć w reżimie sanitarnym inne spotkania parafialne. Szczegóły podamy w przyszła niedzielę.
8. Wraz z nowym rokiem rozpoczął się okres rozliczeń naszych podatków z urzędami skarbowymi. Jak co roku prosimy Was o przekazywanie waszego 1% podatku na rzecz ewangelickich organizacji pożytku publicznego są wśród nich Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie. Istnieje również możliwość przekazania 1% na rzecz naszej parafii za pośrednictwem Diakonii Polskiej. Sumę 1% należy wówczas przekazać na Diakonię Polską, a w rubryce informacje szczegółowe wpisać: Na działalność diakonijną Parafii w Cieszynie. Szczegółowych informacji udziela nasza kancelaria
parafialna, znajdują się one również na ulotkach. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w ubiegłym roku przekazali nam 1%. Udało nam się zebrać 8400zł
9. Informujemy, że zmieniły się numery telefonów kontaktowych do naszej parafii, zarówno kancelarii, administracji budynków, informatora parafialnego, muzeum i biblioteki. Zmianie uległy również telefony kontaktowe do księży. Bliższe informacje na stronie internetowej.

10. Trwają prace remontowe w kościele. Osoby chętne do pomocy w sprzątaniu kościoła zapraszamy w piątek o godz. 16.00. Przyjmujemy również ścierki, szmaty potrzebne do sprzątania.
11. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać lutowy numer Wieści Wyższobramskich.