/ Ogłoszenie / 6 Niedziela Po Wielkanocy – Exaudi – 17 maja 2020 PAMIĄTKA ZAŁOŻENIA KOŚCIOŁA JEZUSOWEGO

6 Niedziela Po Wielkanocy – Exaudi – 17 maja 2020 PAMIĄTKA ZAŁOŻENIA KOŚCIOŁA JEZUSOWEGO

O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. PS 84, 2.3

  1. Od niedzieli 05.2020 zapraszamy do udziału w nabożeństwach w Kościele Jezusowym i naszych kościołach i kaplicach filialnych. Nabożeństwa odbywają się według ustalonego na ten czas porządku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi, w nabożeństwie może wziąć udział określona liczba osób tj. 1 osoba na 10m2 pow. Kościoła.

Aby wziąć udział w nabożeństwie: DO PIĄTKU POPRZEDZAJĄCEGO DANĄ NIEDZIELĘ DO GODZINY 14.00 PROSIMY ZADZWONIĆ POD NUMER TELEFONU KANCELARII PARAFIALNEJ 338 579 669

Na nabożeństwo w kościele zapraszamy w pierwszej kolejności osoby nie mające możliwości uczestniczenia w nabożeństwie za pośrednictwem internetu.

Osoby starsze, cierpiące na choroby układu krążenia, płuc, nowotwory i inne prosimy o rozważenie dalszego pozostania w domach i korzystanie z internetowej transmisji nabożeństwa.

Ze względów organizacyjnych wspomnienia pośmiertne i inne intencje modlitewne prosimy zgłaszać w Kancelarii Parafialnej najpóźniej do czwartku.

Prosimy o przybycie do kościoła najpóźniej 10 min. przed nabożeństwem.

Nabożeństwa dla dzieci – szkółki niedzielne wznowione zostaną wraz z pełnym powrotem dzieci i młodzieży do szkół.

Zgodnie z zaleceniami władz kościelnych, w parafiach nadal nie odbywają się spotkania grup parafialnych.

  1. Zapraszamy do oglądania codziennych rozważań biblijnych na naszym kanale Youtube.
  2. Zapraszamy wszystkich do wspólnego studium Listu do Filipian. W każdą środę o godz. 17.00 na parafialnym kanale YouTube zamieszczamy filmik z omówieniem kolejnej części listu. Wszystkich zainteresowanych wspólną dyskusją, pytaniami i dzieleniem się swoimi przemyśleniami zapraszamy w poniedziałkowy wieczór o godz. 20.00 na wideokonferencję na platformie ZOOM. By uczestniczyć w spotkaniu trzeba mieć zainstalowaną aplikację zoom w komputerze, lub telefonie. Link do wideokonferencji znajduje się na naszej stronie internetowej oraz naszym profilu na Facebooku.
  3. Informujemy, że od najbliższego poniedziałku kancelaria parafialna będzie otwarta.
  4. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wszystkie ofiary składane na konto bankowe naszej parafii. Dziękujemy za wpłaty kolekt. W górnym menu naszej strony internetowej znajduje się zakładka Darowizny, a po jej kliknięciu poprzez system szybkich przelewów, zadeklarowana kwota zostanie przelana bezpośrednio na nasz rachunek bankowy. W treści, która jest już częściowo wypełniona można dopisać cel szczegółowy np. „kolekta z niedzieli”, czy „transmisje”.
  5. Trwa zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Odezwa zarządu znajduje się na stronie www.luteranie.pl. Wpłat można dokonywać na nasze konto bankowe z dopiskiem „Ofiara na BPGA”. Serdecznie dziękujemy.
  6. Prosimy o przekazywanie ofiar na rzecz uchodźców z bliskiego wschodu w Aleppo i na wyspie Lesbos. Ofiary można składać na konto parafii.