/ Ogłoszenie / 3 niedziela po Trójcy Świętej – 03 lipca 2022

3 niedziela po Trójcy Świętej – 03 lipca 2022

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to co zginęło. Łk 19,10

  1. Serdecznie dziękujemy za kolektę złożoną na ostatnim nabożeństwie.

– Cieszynie w wysokości:

1877,31 zł

– Bażanowicach wysokości:

273 zł

– Gumnach w wysokości:

172 zł

– Hażlachu w wysokości:

612 zł

– Krasnej w wysokości:

.. zł

– Marklowicach w wysokości:

2450 zł

– Ogrodzonej w wysokości:

174 zł

– Puńcowie w wysokości:

458 zł

– Zamarskach w wysokości:

…….. zł

Dziękujemy również za wszystkie ofiary złożone na konto bankowe.

  1. W najbliższą niedzielę 10 lipca odprawione zostaną następujące nabożeństwa:

W Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych 8 i 10. Nabożeństwo o 8:00 połączone będzie ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską.

Ponadto serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w kościołach i kaplicach filialnych:

– o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Krasnej i Ogrodzonej.

– o godz. 10:00 w Gumnach, Marklowicach, Puńcowie i Zamarskach. W Zamrskach nabożeństwo z Wieczerzą Pańską.

  1. W przyszłą niedzielę 10.07 serdecznie zapraszamy na Pamiątkę poświęcenia naszego filialnego kościoła w Krasnej. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 10:00.

  2. Parafia w Ewangelicka w Skoczowie serdecznie zaprasza do Dębowca na uroczyste nabożeństwo z okazji pamiątki poświęcenia tamtejszego kościoła, które odbędzie się  w niedzielę, 10 lipca, o godzinie 10:00. Kazanie wygłosi ks. Piotr Uciński.

  3. We wtorek 5 lipca w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 19.00 odbędzie się Recital Improwizacji Organowej w wykonaniu prof. Wolfganga Seifena. Będzie to koncert w ramach II Letniej Improwizacji Organowej w Cieszynie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

  4. Ze względu na rozpoczynający się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, który potrwa od 7 do 10 lipca, najbliższe Spotkanie Biblijne w Cieszynie, w tym tygodniu zostało odwołane. Kolejne spotkanie za tydzień.

  5. Zapraszamy na V Koncerty Wyższobramskie. Pierwszy koncert odbędzie się w niedzielę 10 lipca o godz. 18.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Usłyszymy recital mistrzowski Damiana Skowrońskiego i Michała Markuszewskiego. Serdecznie zapraszamy. Cały zysk z koncertu przeznaczony będzie na remont kościoła Jezusowego.

Kościół Jezusowy jest otwarty dla zwiedzających. Codziennie w godz. 10:00 – 15:00. W związku z tym potrzebni są wolontariusze do pełnienia dyżurów w kościele. Lista wystawiona jest w zakrystii po nabożeństwie, a w ciągu tygodnia w kancelarii. Zachęcić.