/ Ogłoszenie / 3 niedziela po Epifanii – 24 stycznia 2021

3 niedziela po Epifanii – 24 stycznia 2021

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

 1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego niedzielnego nabożeństwa.

  – Cieszynie w wysokości:

  711,15 zł

  – Bażanowicach wysokości:

  395,00 zł

  – Gumnach w wysokości:

  …………….. zł

  – Hażlachu w wysokości:

  277,00 zł

  – Krasnej w wysokości:

  70,00 zł

  – Marklowicach w wysokości:

  73,00 zł

  – Ogrodzonej w wysokości:

  …………….. zł

  – Puńcowie w wysokości:

  165,00 zł

  – Zamarskach w wysokości:

  …………….. zł

 2. W najbliższą niedzielę 31 stycznia serdecznie zapraszamy na nabożeństwa:

– w Kościele Jezusowym w Cieszynie nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych.

Ponadto:

– o godz. 8:30 w Bażanowicach, Zamarskach, Marklowicach, Ogrodzonej.

– o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Hażlachu. Inna informacja jest podana w planach nabożeństw w Informatorze i stronie internetowej.

 1. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie, które dzisiaj o godz. 15.50 nada TVP3 z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Giżycku.

 2. Jak co roku, w dniach 18 – 25 stycznia odbywa się pod hasłem “Trwajcie w miłości Mojej, a przyniesiecie obfity owoc”. Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku z powodu pandemii nie odbędzie się Nabożeństwo Ekumeniczne w Cieszynie. Zapraszamy do obejrzenia ekumenicznego przesłania proboszczów cieszyńskich Parafii: Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny – ks. Jacka Gracza i Ewangelicko-Augsburskiej – ks. Marcina Brzóski. Nagranie dostępne na Facebooku.

 3. Ponadto serdecznie zapraszamy do uczestniczenia za pośrednictwem radia w Centralnym Nabożeństwie Ekumenicznym, które zostanie odprawione w Kościele ewangelicko-augsburskim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, dziś, w niedzielę, 24 stycznia o godz. 17.00. Transmisja na YouTube i Polskim Radiu Katowice.

 4. W sobotę 20 lutego odbędzie się Zgromadzenie Parafialne naszej parafii. Zgromadzenie odbędzie się w Kościele Jezusowym o godz. 9.00 rozpocznie się nabożeństwem. Na zgromadzeniu przedstawione zostaną sprawozdania z życia religijnego, gospodarczego i finansowego za 2020 rok, oraz omówione plany działania na rok 2021. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
 5. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, którzy opłacili składki kościelne za ubiegły rok. W bieżącym roku planujemy wybory do Rady Parafialnej. Wybory miały odbyć się w roku ubiegłym lecz z uwagi na panującą sytuację Rada Parafialna wystąpiła z wnioskiem do Rady Diecezjalnej o przesunięcie wyborów na termin późniejszy. Wniosek ten został przyjęty pozytywnie.

  W związku z tym informujemy, że listy osób uprawnionych do głosowania zamykane są na dzień 31 stycznia br. Na liście uprawnionych do głosowania znajdą się ci parafianie, którzy opłacili składkę kościelną za ubiegły rok lub z tej składki zostali zwolnieni. Tych, którzy jeszcze nie wpłacili składki za ubiegły rok prosimy o wpłaty najpóźniej do końca stycznia 2021r.

 6. Rada Parafialna no ostatnim posiedzeniu zgodnie z Okólnikiem Konsystorza nr 3 z 2016 podjęła uchwałę o przeniesieniu do archiwum kartoteki parafialnej osób, które nie płacą składek parafialnych powyżej 10 lat, nie kontaktują się z parafią przez okres dłuższy niż 10 lat. Zgodnie z zapisami Okólnika Konsystorza uchwała Rady Parafialnej wraz z lista osób znajduję się w kancelarii parafialnej przez najbliższy tydzień. Istniej możliwość weryfikacji listy i odwołania się do jej zapisu.

 7. Wraz z nowym rokiem rozpoczął się okres rozliczeń naszych podatków z urzędami skarbowymi. Jak co roku prosimy Was o przekazywanie waszego 1% podatku na rzecz ewangelickich organizacji pożytku publicznego są wśród nich Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie. Istnieje również możliwość przekazania 1% na rzecz naszej parafii za pośrednictwem Diakonii Polskiej. Sumę 1% należy wówczas przekazać na Diakonię Polską, a w rubryce informacje szczegółowe wpisać: Na działalność diakonijną Parafii w Cieszynie. Szczegółowych informacji udziela nasza kancelaria parafialna, znajdują się one również na ulotkach. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w ubiegłym roku przekazali nam 1%. Udało nam się zebrać 8400zł

 8. Trwają prace remontowe w kościele. Osoby chętne do pomocy w sprzątaniu kościoła zapraszamy w sobotę o godz. 9.00