/ Ogłoszenie / 19 niedziela po Święcie Trójcy Świętej – 18 października 2020

19 niedziela po Święcie Trójcy Świętej – 18 października 2020

Hasło tygodnia: Uzdrów mnie, panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. Jr 17,14

1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego nabożeństwa.

– Cieszynie w wysokości:

1369,22 zł

– Bażanowicach wysokości:

698,00 zł

– Gumnach w wysokości:

…………….. zł

– Hażlachu w wysokości:

791,50 zł

– Krasnej w wysokości:

…………….. zł

– Marklowicach w wysokości:

152,00 zł

– Ogrodzonej w wysokości:

…………….. zł

– Puńcowie w wysokości:

182,92zł

– Zamarskach w wysokości:

…………….. zł

  1. W ostatnim czasie znacząco wzrosła w naszym kraju i regionie liczba zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, zachorowań na COVID-19 oraz zgonów wywołanych tą chorobą. Władze państwowe podjęły decyzję o wprowadzeniu i zaostrzeniu szeregu obostrzeń mających na celu ograniczenie pandemii. Jako ewangelicy podkreślamy, iż Bóg wzywa nas do działania w poczuciu odpowiedzialności za życie własne i naszych bliźnich. Wyrazem tej odpowiedzialności i miłości Boga i bliźnich są konkretne działania i postawy: stosowanie maseczek właściwie zakrywających usta i nos, częste dezynfekowanie dłoni, zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego. Istotnym jest również, by każdy z nas rozważył, jakie czynności i aktywności są dla nas konieczne do wykonania, które powinniśmy ograniczyć, a z których powinniśmy zrezygnować.

W ślad za zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, w czasie swojego posiedzenia 16.10.2020 roku podjęła uchwałę o wstrzymaniu do niedzieli 01.11.2020 wszystkich spotkań parafialnych, w tym w szczególności szkółek niedzielnych, godzin biblijnych, spotkań młodzieży, prób chórów i innych.

Rada Parafialna pragnie poinformować, iż zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami państwowymi w nabożeństwach może uczestniczyć ograniczona liczba osób tj. 1 osoba na 7 m2 powierzchni kościoła lub kaplicy. Wszystkich, którzy z racji wieku, czy stanu zdrowia obawiają się brania udziału w nabożeństwach w kościołach zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach z Kościoła Jezusowego za pośrednictwem internetu na kanale naszej parafii w serwisie Youtube.

Pragniemy również poinformować, iż od niedzieli, 18.10.2020 TVP3 wznawia retransmisje nabożeństw ewangelickich na swojej antenie. Emisja rozpoczynać się będzie o godz. 15.50.

Rada Parafialna podjęła również decyzję o tym, iż do niedzieli 01.11.2020 roku wszystkie nabożeństwa w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie będą nabożeństwami Słowa Bożego. Ponadto sakrament Chrztu świętego będzie sprawowany w niedziele po nabożeństwie głównym. Prosimy, by rodziny przeżywające uroczystość Chrztu swoich dzieci ograniczyły liczbę ich uczestników do minimum.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników parafii prosimy o ograniczenie wizyt w kancelarii parafialnej do niezbędnego minimum. Pragniemy również przypomnieć iż większość spraw można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachęcamy do dokonywania wszelkich płatności na rachunek bankowy parafii.

Pełni troski zanosimy do Cudownego Lekarza – Jezusa Chrystusa nasze modlitwy o wszystkich chorych i cierpiących z powodu pandemii koronawirusa, o pracowników służby zdrowia i służb sanitarnych. Modlimy się o wszystkie pokolenia naszej parafii, by łaskawy Bóg ochraniał nas w tym trudnym czasie swoją ojcowską ręką.

Proboszcz i Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie

  1. W związku z zaistniałą sytuacją epidepiologiczną, Rada Diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej, na wniosek Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, kierując się dobrem członków naszej Parafii, w trosce o ich bezpieczeństwo, zdrowie i życie, podjęła decyzję o przesunięciu zapowiedzianych na niedziele 18.10.2020 i 25.10.2020 wyborów rady parafialnej, komisji rewizyjnej i rad filiałów w Parafii w Cieszynie o 3 miesiące, to jest do niedzieli 24.01.2021 roku. Jednocześnie Rada Parafialna pragnie podkreślić, iż wszystkie zgłoszenia kandydatur do wyżej wymienionych gremiów zachowują swoją ważność i podziękować wszystkim, którzy zgłosili wolę kandydowania.

  2. W związku z faktem, iż Powiat Cieszyński obecnie znajduje się w czerwonej strefie i wynikają z tego konkretne obostrzenia i ograniczenia dotyczące także ilości uczestników nabożeństw informujemy, iż w tym czasie konfirmanci i konfirmantki nie mają obowiązku przychodzenia do kościoła, ale mają obowiązek uczestniczenia w nabożeństwach online.

  3. OGRANICZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW NABOŻEŃSTW do 1 osoby na 7 m2

  4. W najbliższą niedzielę 25 października odprawione zostaną nabożeństwa:

– w Kościele Jezusowym w Cieszynie o zwykłych porach niedzielnych:

Ponadto:

– o godz. 8:30 w Bażanowicach, Marklowicach, Ogrodzonej i Zamarskach.

Nabożeństwo w Bażanowicach i Ogrodzonej połączone ze spow i Kom. Św.

– o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu i Puńcowie wszystkie połączone ze spow i Kom św.

7. Jak co roku nasza parafia prowadzi akcję diakonijną „Kromka chleba dla bliźniego”. Akcja ma na celu codzienne systematyczne odkładanie kwoty równowartej kromce chleba, a fundusze zebrane będą przekazane na cele diakonijne. Koperty, do których zbierane będą pieniądze można otrzymać przy wyjściu z kościoła. Skarbonki będą zbierane do Święta Reformacji, 31.10.

8. CME zachęca do wzięcia udziału w akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę” Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.

9. W kancelarii parafialnej można odebrać zdjęcia z tegorocznej konfirmacji.

10. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać październikowy numer Wieści Wyższobramskich.