/ Ogłoszenie / 18 niedziela po Święcie Trójcy Świętej – 11 października 2020

18 niedziela po Święcie Trójcy Świętej – 11 października 2020

Hasło tygodnia: A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1J 4,21

1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego nabożeństwa.

– Cieszynie w wysokości:

3727,32 zł

– Bażanowicach wysokości:

1 351,00 zł

– Gumnach w wysokości:

961,00 zł

– Hażlachu w wysokości:

247,00 zł

– Krasnej w wysokości:

…………….. zł

– Marklowicach w wysokości:

399,00 zł

– Ogrodzonej w wysokości:

130,00 zł

– Puńcowie w wysokości:

323,06zł

– Zamarskach w wysokości:

896,00 zł

2. W ostatnim czasie doszło w naszym kraju do licznych zakażeń koronawirusem. W ślad za tym faktem, władze państwowe podjęły stosowne działania i wprowadzone zostały obostrzenia.

Wobec tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji, kierując się dobrem członków naszej Parafii, w trosce o ich bezpieczeństwo, zdrowie i życie, Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa kościelnego zwróciła się do Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej z wnioskiem o przesunięcie zapowiedzianych na niedziele 18.10.2020 i 25.10.2020 wyborów rady parafialnej, komisji rewizyjnej i rad filiałów o 3 miesiące, to jest do niedzieli 24.01.2021 roku. Jednocześnie Rada Parafialna pragnie podkreślić, iż wszystkie zgłoszenia kandydatur do wyżej wymienionych gremiów zachowują swoją ważność.

W związku z powyższym w najbliższą niedzielę, 18.10 nabożeństwa w naszych filiałach zostaną odprawione:

– w Bażanowicach, Ogrodzonej, Marklowicach i Zamarskach o godz. 8.30,

– w Hażlachu, Puńcowie, Krasnej i Gumnach o godz. 10.00, a nie jak wcześniej zapowiadano o godz. 10.30.

Podobnie, w niedzielę, 25.10. w Kościele Jezusowym odprawione zostaną nabożeństwa zgodnie z ustalonym niedzielnym porządkiem, tj. o godz. 8.00 i 10.00.

Nabożeństwa w Kościele Jezusowym w najbliższą niedzielę, 18.10 odprawione zostaną o godz. 8.00 i 10.00.

3. Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie seniorów o godzinie 10:00.

4. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę 14 października o godz. 17:00.

5. Zapraszamy na spotkanie młodzieżowe w najbliższy piątek o godzinie 17:00 w Cieszynie

6. W dniach 13, 14 i 15 października, w godzinach 16.00-18.00 odbędą się w kancelarii parafialnej zapisy na naukę konfirmacyjną uczniów, którzy we wrześniu 2020 roku rozpoczęli naukę w VII klasie szkoły podstawowej. W celu zapisania, prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Przy zapisie konfirmant powinien posiadać zaświadczenie od swojego katechety o uczęszczaniu na lekcje religii. Jeżeli konfirmant był chrzczony poza parafią w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie odpisu aktu chrztu z parafii, w której był chrzczony. Jeżeli konfirmant nie jest członkiem parafii w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie pisemnej zgody proboszcza parafii, do której należy, na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Nauka konfirmacyjna dla tej grupy rozpocznie się w listopadzie 2020 roku i zakończy się, zgodnie z planem, w maju 2022 roku.

7. Jak co roku nasza parafia prowadzi akcję diakonijną „Kromka chleba dla bliźniego”. Akcja ma na celu codzienne systematyczne odkładanie kwoty równowartej kromce chleba, a fundusze zebrane będą przekazane na cele diakonijne. Koperty, do których zbierane będą pieniądze można otrzymać przy wyjściu z kościoła. Skarbonki będą zbierane do Święta Reformacji, 31.10.

8. CME zachęca do wzięcia udziału w akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę” Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.

9. W kancelarii parafialnej można odebrać zdjęcia z tegorocznej konfirmacji.

10. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać październikowy numer Wieści Wyższobramskich.

PO KAZANIU

List Biskupa Kościoła

“Zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana; gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.” 2 Kor 5,6-7
“Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących.” Ps. 27,13

Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie,
w ostatnich dniach dotarły do nas informacje o śmieci śp. siostry diakonisy Marii Czyż, która zmarła po długiej chorobie w wieku 88 lat, śp. ks. Piotra Wowrego, proboszcza parafii w Ustroniu, który przeżył 57 lat oraz śp. bp. seniora Jana Szarka, który odszedł w wieku 84 lat.
Bp Jan Szarek i ks. Piotr Wowry zachorowali ostatnio na COVID-19. Docierają do nas informacje o wiernych naszego Kościoła, którzy również zmagają się z koronawirusem, nierzadko przebywają w szpitalach.
Być może macie w swoim bliskim otoczeniu osoby, które zachorowały na COVID-19. Być może są to Wasi bliscy, członkowie rodzin, przyjaciele lub sąsiedzi. Być może zastanawiacie się nad swoją przyszłością, zagrożeniem dla siebie i tych, których macie w swoich sercach.
Słowa “być może” brzmią zresztą w tym czasie, który przeżywamy szczególnie złowrogo i nieprzyjemnie. Przyszłości nigdy nie można zaplanować, ale dziś jest to szczególnie trudne. Nie wiadomo co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, czy za miesiąc, a niepewność dotyczy nie tylko zdrowia, ale także sytuacji gospodarczej, społecznej i wszelkiej innej.
Dlatego przekazując smutne informacje chcę Wam przypomnieć obietnice zapisane w Biblii. To słowa, które prowadziły chrześcijan przez trudne okresy w przeszłości zarówno tej dalekiej, jak i tej nieodległej. Niech prowadzą nas i dziś. Wierzymy, że powołani jesteśmy do tego, by być z Bogiem w krainie żyjących i oglądać Boga twarzą w twarz.
Proszę Was też o modlitwy za wszystkich walczących z chorobą COVID-19, szczególnie tych, u których objawy są szczególnie poważne. Proszę o modlitwę za wszystkich cierpiących na inne choroby, którzy często mają teraz ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Proszę o modlitwę za lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny oraz wszystkich zaangażowanych w jakikolwiek sposób w pomoc drugiemu człowiekowi. Proszę o modlitwę za tych, którzy muszą teraz podejmować ważne i trudne decyzje mające określony wpływ na rzeczywistość.
Proszę wreszcie o modlitwę za siebie nawzajem, abyśmy nie ulegając panice i pamiętając o otwartości na siebie, jednocześnie potrafili żyć i działać w odpowiedzialności.
Niech Bóg nas na co dzień prowadzi. Pamiętajmy, że liczy się wiara, nadzieja i miłość, ale z nich najważniejsza jest miłość. I to miłością kierujmy się w swoim życiu.
Wasz w Chrystusie,
Bp Jerzy Samiec