/ Ogłoszenie / 16 NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 27 WRZEŚNIA 2020

16 NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 27 WRZEŚNIA 2020

Hasło tygodnia: Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. 2 Tm 1,10b

  1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego nabożeństwa.
–  Cieszynie w wysokości: 2 368,21 zł
–  Bażanowicach wysokości: 298,00 zł
–  Gumnach w wysokości: …………. zł
–  Hażlachu w wysokości: 2 681,40 zł
–  Krasnej w wysokości: 434,00 zł
–  Marklowicach w wysokości: 289,50 zł
–  Ogrodzonej w wysokości: 503,00 zł
–  Puńcowie w wysokości: 194,40zł
–  Zamarskach w wysokości: 258,00 zł
  1. W najbliższą niedzielę 4 października odprawione zostanie tylko jedno uroczyste nabożeństwo Żniwowe w Kościele Jezusowym o godz. 9:00. Zborowników, którzy mogą dostarczyć plony rolne na przybranie ołtarza prosimy o przyniesienie ich do kościoła w piątek do godz. 18:00 lub w sobotę do godz. 10:00. Członków Rady Parafialnej prosimy o przybycie i zebranie się przed kancelarią o godz. 8:45 celem wzięcia udziału we wspólnym przejściu do kościoła. Dzieci z koszykami prosimy o przybycie do salki szkółkowej o godzinie 8.45

W czasie tego nabożeństwa prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na Domy Opieki naszego Kościoła. Za każdy złożony dar serdeczne Bóg zapłać!

Kolejne nabożeństwo w ……………………………………. odbędzie się……………..………… o godz. …………….

  1. Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie seniorów w poniedziałek o godzinie 10:00.
  2. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę 23 września o godz. 17:00.
  3. Chór kościelny w Cieszynie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w chórze. Próby odbywają się w każdą środę o godz. 00 w sali na parafii.
  4. Zapraszamy na spotkanie młodzieżowe w najbliższy piątek o godzinie 17:00 w Cieszynie
  5. Jak co roku nasza parafia prowadzi akcję diakonijną „Kromka chleba dla bliźniego”. Akcja ma na celu codzienne systematyczne odkładanie kwoty równowartej kromce chleba, a fundusze zebrane będą przekazane na cele diakonijne. Koperty, do których zbierane będą pieniądze można otrzymać przy wyjściu z kościoła.
  6. CME zachęca do wzięcia udziału w akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę” Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.
  7. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać wrześniowy numer Wieści Wyższobramskich.
  8. WYBORY

W roku bieżącym dobiega końca kadencja Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W związku z tym Rada Parafialna w czasie posiedzenia, które odbyło się dnia 01.09.2020 w Ogrodzonej podjęła uchwałę o zwołaniu zgodnie z przepisami Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego celem dokonania wyboru na nową pięcioletnią kadencję Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów.

Zgromadzenie to odbędzie się według następującego harmonogramu:

w filiale w Bażanowicach w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30
w filiale w Gumnach w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30
w filiale w Hażlachu w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30
w filiale w Krasnej w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30
w filiale w Marklowicach w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30
w filiale w Ogrodzonej w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30
w filiale w Puńcowie w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30
w filiale w Zamarskach w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30
w Cieszynie (Kościół Jezusowy) w niedzielę, 25.10.2020 o godz. 9.00

W oparciu o przepisy prawa kościelnego ustalono liczbę członków nowej Rady Parafialnej wybieranych przez Zgromadzenie Parafialne na 25 osób i dokonano podziału Parafii na okręgi wyborcze. Zdecydowano że w poszczególnych okręgach wybierana będzie następująca liczba członków Rady Parafialnej:

 

Cieszyn 13
Bażanowice 2
Gumna 1
Hażlach 2
Krasna 1
Marklowice 2
Ogrodzona 1
Puńców 1
Zamarski 2

Rada Parafialna ustaliła również, iż Zgromadzenie Parafialne dokona wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, które liczyć będzie 4 członków.

Ustalono również, że w filiałach Parafii przeprowadzone zostaną wybory Rad Filiałów, a liczba ich członków wynosić będzie odpowiednio:

 

w filiale w Bażanowicach 6
w filiale w Gumnach 4
w filiale w Hażlachu 6
w filiale w Krasnej 4
w filiale w Marklowicach 6
w filiale w Ogrodzonej 4
w filiale w Puńcowie 6
w filiale w Zamarskach 6

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani i do dnia 31.01.2020 roku opłacili należną składkę kościelną za rok 2019 lub zostali z niej zwolnieni uchwałą Rady Parafialnej. Przypominamy, iż głosowanie odbywa się w okręgach wyborczych i każdy członek parafii przynależy do konkretnego okręgu wyborczego, w którym może głosować i kandydować. Podział ten nie dotyczy wyborów do Komisji Rewizyjnej, która jest wybierana z jednej listy dla całej Parafii

Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat i przez 3 ostatnie lata nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze.

Kandydatów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów mogą zgłaszać osoby posiadające czynne prawo wyborcze, przy czym osoba zgłaszająca kandydata w konkretnym okręgu wyborczym musi być członkiem Parafii z danego okręgu wyborczego. Osoba zgłaszana musi wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie. Stosowne druki można otrzymać w kancelarii parafialnej, a termin zgłaszania kandydatów upływa w niedzielę, 04.10.2020 roku.

Proboszcz i Rada Parafialna pragną położyć sprawę wyborów nowych kolegialnych władz naszej Parafii na serca wszystkich jej członków i proszą, by tę sprawę w szczególny sposób zanosić w modlitwie błagalnej do Pana Kościoła Jezusa Chrystusa, aby wskazywał i pobudzał i powoływał ludzi młodszych i starszych, mężczyzn i kobiety do tej ważnej służby w Jego Kościele.