/ Ogłoszenie / 13 niedziela po Święcie Trójcy Świętej 6 września 2020

13 niedziela po Święcie Trójcy Świętej 6 września 2020

Hasło tygodnia:

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40

 1. Serdecznie dziękujemy za kolektę złożoną w czasie nabożeństw w ubiegłą niedzielę.
  – Cieszynie zebrano kolektę w wysokości: 831,50 zł
  – Bażanowicach zebrano kolektę i ofiarę wysokości: 1189,00 zł
  – Gumnach zebrano kolektę w wysokości: 83,00 zł
  – Hażlachu zebrano kolektę w wysokości: 406,50 zł
  – Krasnej zebrano kolektę i ofiarę w wysokości: …………. zł
  – Marklowicach zebrano kolektę w wysokości: 260,00 zł
  – Ogrodzonej zebrano kolektę w wysokości: 134,00 zł
  – Puńcowie zebrano kolektę w wysokości: 191,70 zł
  – Zamarskach zebrano kolektę w wysokości: 409,00 zł
 2. Jeszcze dzisiaj zapraszamy do Kościoła Jezusowego na nabożeństwo połączone z prezentacją tegorocznych konfirmantów, która rozpocznie się o godz. 17.00 i połączone będzie z Sakramentem Ołtarza.

 3. W najbliższą niedzielę 13 września o godz. 9.00 odbędzie się uroczystość tegorocznej konfirmacji.

Kolejne nabożeństwo w ……………………………….. odprawione zostanie ……………………… o godz. ………..

 1. W poniedziałek zapraszamy na spotkanie wszystkich seniorów naszej parafii. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 10.00

 2. Również w poniedziałek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie Koła Odwiedzinowego. Temat spotkania; „Jan Izydor Sztudynger” poprowadzi Pani Stanisława Ruczko.

 3. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę 9 września o godz. 17:00. Wykład poprowadzi ks. Tomasz Chudecki.
 4. Zapraszamy na Spotkanie PTE w czwartek o godzinie 15:00.

 5. Młodzież dojrzałą zapraszamy na spotkanie w sobotę 12 września o godz. 18.00 w sali na parafii

 6. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać wrześniowy numer Wieści Wyższobramskich.

 7. Przy wyjściu z kościoła prosimy o złożenie ofiary na cele kościelne. Za każdy złożony dar składamy serdeczne „Bóg zapłać”

 8. Ogłoszenie o zwołaniu Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego

  W roku bieżącym dobiega końca kadencja Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W związku z tym Rada Parafialna w czasie posiedzenia, które odbyło się dnia 01.09.2020 w Ogrodzonej podjęła uchwałę o zwołaniu zgodnie z przepisami Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego celem dokonania wyboru na nową pięcioletnią kadencję Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów.

  Zgromadzenie to odbędzie się według następującego harmonogramu:

  w filiale w Bażanowicach

  w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

  w filiale w Gumnach

  w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

  w filiale w Hażlachu

  w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

  w filiale w Krasnej

  w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

  w filiale w Marklowicach

  w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

  w filiale w Ogrodzonej

  w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

  w filiale w Puńcowie

  w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

  w filiale w Zamarskach

  w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

  w Cieszynie (Kościół Jezusowy)

  w niedzielę, 25.10.2020 o godz. 9.00

  W oparciu o przepisy prawa kościelnego ustalono liczbę członków nowej Rady Parafialnej wybieranych przez Zgromadzenie Parafialne na 25 osób i dokonano podziału Parafii na okręgi wyborcze. Zdecydowano że w poszczególnych okręgach wybierana będzie następująca liczba członków Rady Parafialnej:

  Cieszyn

  13

  Bażanowice

  2

  Gumna

  1

  Hażlach

  2

  Krasna

  1

  Marklowice

  2

  Ogrodzona

  1

  Puńców

  1

  Zamarski

  2

  Rada Parafialna ustaliła również, iż Zgromadzenie Parafialne dokona wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, które liczyć będzie 4 członków.

  Ustalono również, że w filiałach Parafii przeprowadzone zostaną wybory Rad Filiałów, a liczba ich członków wynosić będzie odpowiednio:

  w filiale w Bażanowicach

  6

  w filiale w Gumnach

  4

  w filiale w Hażlachu

  6

  w filiale w Krasnej

  4

  w filiale w Marklowicach

  6

  w filiale w Ogrodzonej

  4

  w filiale w Puńcowie

  6

  w filiale w Zamarskach

  6

  Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani i do dnia 31.01.2020 roku opłacili należną składkę kościelną za rok 2019 lub zostali z niej zwolnieni uchwałą Rady Parafialnej. Przypominamy, iż głosowanie odbywa się w okręgach wyborczych i każdy członek parafii przynależy do konkretnego okręgu wyborczego, w którym może głosować i kandydować. Podział ten nie dotyczy wyborów do Komisji Rewizyjnej, która jest wybierana z jednej listy dla całej Parafii

  Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat i przez 3 ostatnie lata nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze.

  Kandydatów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów mogą zgłaszać osoby posiadające czynne prawo wyborcze, przy czym osoba zgłaszająca kandydata w konkretnym okręgu wyborczym musi być członkiem Parafii z danego okręgu wyborczego. Osoba zgłaszana musi wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie. Stosowne druki można potrzymać w kancelarii parafialnej, a termin zgłaszania kandydatów upływa w niedzielę, 04.10.2020 roku.

  Proboszcz i Rada Parafialna pragną położyć sprawę wyborów nowych kolegialnych władz naszej Parafii na serca wszystkich jej członków i proszą, by tę sprawę w szczególny sposób zanosić w modlitwie błagalnej do Pana Kościoła Jezusa Chrystusa, aby wskazywał i pobudzał i powoływał ludzi młodszych i starszych, mężczyzn i kobiety do tej ważnej służby w Jego Kościele.