/ Teksty i pieśni / Teksty i pieśni na nabożeństwa

Teksty i pieśni na nabożeństwa

Plan na listopad 2020

Pieśni

Ostatnia niedziela Roku Kościelnego

22 listopad 2020

Introit 82
717
281
273
645

Ogłoszenia Parafialne KLIK TU

Teksty Liturgiczne

Zamieszczone poniżej teksty biblijne pochodzą z Biblii Warszawskiej –  nowy przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

Porządek nabożeństwa

Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego – Niedziela wieczności – 22 listopada 2020

Stary Testament: Iz 65,17-19(20-22)23-25

17.Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzec2y dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. 18.A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! 19.I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. 20 .Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. 21.Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. [22.Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani]. 23.Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. 24.I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham. 25.Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze – mówi Pan.

Ewangelia: Mt 25,1-13

1.Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2.A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3.Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4.Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5.A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6.Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7.Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8.Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 9.Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10.A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11.A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12.On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13.Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Kazanie: Obj 21,1-7

1.I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2.I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 3.I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4.I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5.I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.6.I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. 7.Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.