/ Teksty i pieśni / Teksty i pieśni na nabożeństwa

Teksty i pieśni na nabożeństwa

Plan na LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pieśni

4 niedziela po

ŚWIĘCIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

5 lipca 2020

Introit 59
780
841
783
311

Ogłoszenia Parafialne KLIK TU

Teksty Liturgiczne

Zamieszczone poniżej teksty biblijne pochodzą z Biblii Warszawskiej –  nowy przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

Porządek nabożeństwa

4 NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 5 lipca 2020

Stary Testament: 1 Mż 50,15-21

15.Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? 16.Kazali więc Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią: 17.Tak powiedzcie Józefowi: Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. 18.Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. 19.A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga? 20.Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. 21.Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.

Lekcja Apostolska: Łk 6,36-42

36.Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. 37.I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. 38.Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 39.Opowiedział im też podobieństwo: Czy może ślepy ślepego pro-wadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? 40.Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. 41.A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? 42.Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

Kazanie: Rz 12,17-21

17.Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. 18.Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. 19.Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. 20.Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. 21.Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.