Zapisy na naukę konfirmacyjną 2021/2023

Zapisy na naukę konfirmacyjną

W dniach 21(wtorek), 23(czwartek) i 27 (poniedziałek) , w godzinach 16.00-18.00 odbędą się w kancelarii parafialnej zapisy na naukę konfirmacyjną uczniów, którzy we wrześniu 2021 roku rozpoczęli naukę w VII klasie szkoły podstawowej.

W celu zapisania, prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Przy zapisie konfirmant powinien posiadać zaświadczenie od swojego katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

Jeżeli konfirmant był chrzczony poza parafią w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie odpisu aktu chrztu z parafii, w której był chrzczony. Jeżeli konfirmant nie jest członkiem parafii w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie pisemnej zgody proboszcza parafii, do której należy, na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Serdecznie zapraszamy.