Przekaż 1% To Twój dar serca

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa:

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40)

Poprzez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce sumę 1% podatku należnego można przekazać na działalność diakonijną Parafii w Cieszynie.

Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

Aby przekazać 1% podatku za rok 2019, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku. Dane te można także uzupełniać modyfikując swój e-PIT – zeznanie podatkowe udostępnione w formie elektronicznej indywidualnie dla każdego podatnika przez Ministerstwo Finansów.

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje uzupełniające”, w której należy wpisać:

Na rzecz Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii, a Diakonia przekazuje zebraną kwotę dla naszej diakonii.

Serdecznie dziękujemy.