/ Teksty i pieśni / Teksty i pieśni na nabożeństwa

Teksty i pieśni na nabożeństwa

Pieśni

Niedziela przedpostna

23 lutego 2020

Introit 26
794
819
781
408
308

Ogłoszenia Parafialne KLIK TU

Teksty Liturgiczne

Zamieszczone poniżej teksty biblijne pochodzą z Biblii Warszawskiej –  nowy przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

Porządek nabożeństwa

Niedziela Przedpostna- 23 lutego 2020

Lekcja Apostolska: Am 5,21-24

21.Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. 22.Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. 23.Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. 24.Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!

Ewangelia: 1 Kor 13,1-13

1.Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. 2.I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3.I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. 4.Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, 5.nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, 6.nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; 7.wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. 8.Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. 9.Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; 10.lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. 11.Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. 12.Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. 13.Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

Kazanie: Łk 18,31-43

31.A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. 32.Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, 33.a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. 34.Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono. 35.A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. 36.A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. 37.Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. 38.I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! 39.A ci, którzy szli na przedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! 40.Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, 41.mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. 42.A Jezus rzekł do niego: Przejrzyj! Wiara twoja uzdrowiła cię. 43.I zaraz odzyskał wzrok, i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu.